Bugun...YAPIMI VE SATIŞI TAMAMLANAN ERZİNCAN İLİÇ 2. ETAP TOPLU KONUT PROJESİ
Tarih: 06-09-2017 15:28:53 Güncelleme: 06-09-2017 16:18:53 + -facebook-paylas
Tarih: 06-09-2017 15:28

YAPIMI VE SATIŞI TAMAMLANAN ERZİNCAN İLİÇ 2. ETAP TOPLU KONUT PROJESİ

 

 

Sayı     : 77857635-120.02

Konu   : Erzincan, İliç 2. EtapToplu Konut Projesi Hk.

 

 

ERZİNCAN, İLİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İliç - Erzincan

 

Malumları olduğu üzere, İdaremiz ile Belediye Başkanlığınız işbirliği çerçevesinde, ön talep toplama yöntemiyle, “Erzincan İli, İliç İlçesi 2. Etap 263 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” Toplu Konut Projesi geliştirilmiştir.

 

Proje kapsamında, “Alt Gelir Konut Grubu” kapsamında B1 (2+1) tipi, brüt 75,13 m², 117 adet ve “Standart Konut Grubu” kapsamında C1 (3+1) tipi, brüt 109,41 m², 146 adet olmak üzere toplam 263 adet konut üretilmiştir. Talep toplama süresi içerisinde, iade ve iptaller hariç, B1 (2+1) tipi için 117 adet ve C1 (3+1) tipi için 146 adet olmak üzere toplam 263 adet başvuru alınmıştır.  22 Ağustos 2017 tarihinde “Konut Belirleme Kurası” çekilmiştir. 

 

Söz konusu taşınmazlara ilişkin olarak, satışa aracılık eden T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İliç/Erzincan Şubesinde, yazımız eki satış talimatı doğrultusunda, 263 adet hak sahibi ile 11 - 29 Eylül 2017 tarihleri arasında Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve Müzakere Tutanağı imzalama işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 

Bu çerçevede, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve Müzakere Tutanağı imzalama işlemleri ile ilgili olarak, hak sahiplerine gerekli bilgilerin verilmesi hususunda,

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

 
 

Ayhan KARACA

Başkan a.

Finansman Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek: Satış Talimatı

 

 

 

...../08/2017 Uzman       A. BAŞTÜRK

...../08/2017 Şube Md.   B. ŞEREFOĞLU

 

 

 

 

SATIŞ TALİMATI

 

·         İdaremiz “Erzincan İli, İliç İlçesi 2. Etap 263 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” Toplu Konut Projesi kapsamında;

®     “Alt Gelir Konut Grubu” kapsamında, B1 tipi (2+1) 117 adet konut,

®     “Standart Konut Grubu” kapsamında,   C1 tipi (3+1) 146 adet konut,

olmak üzere toplam 263 adet konut üretilmiştir.

Proje kapsamında inşa edilen 263 adet konut için talep toplama süresi içerisinde, iade ve iptaller hariç, B1 tipi için 117 adet ve C1 tipi için 146 adet başvuru alınmış ve toplam 263 adet konut alıcısı için “Konut Belirleme Kurası” çekilmiştir. 

·         Söz konusu Projede, Temerküz Şube, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İliç/Erzincan Şubesi olup, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve Müzakere Tutanağı bu Şube tarafından imzalatılacaktır.

·         Konut alıcıları, alternatiflere göre ödeme planı seçimlerini, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında yapacaklardır.

·         Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından, seçilen satış alternatifine göre belirlenecek peşinat miktarı (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) tahsil edilecektir.

·         C1 tipi (3+1) konutlar için;Borç bakiyesi, seçilen alternatife göre aylık taksitler halinde alınacaktır. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre artırılacaktır. İlk taksit ödemesi, sözleşme imzalama tarihini takip eden 4. ay (Ocak 2018) itibarıyla başlatılacaktır. İlk dönemsel artış ise Temmuz 2018 tarihinde yapılacaktır.Ancak, konutların tesliminin Ocak 2018 tarihinden önce yapılması durumunda, taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacaktır.

·         B1 tipi (2+1) konutlar için; Borç bakiyesi, seçilen alternatife göre aylık taksitler halinde alınacaktır. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre arttırılacaktır.İlk taksit ödemesi, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle yapılacaktır. İlk dönemsel artış,teslim tarihini takip eden dönem/ay itibariyle başlatılacaktır.

·         Hak sahiplerine, becayiş (karşılıklı konut değiştirme) yapma hakkı verilmiştir. Bu durumda, her iki asil hak sahibi de, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve Müzakere Tutanağı imzalama aşamasında Bankada becayiş yapmak istediklerine ilişkin ekte yer alan dilekçeyi imzalayacaktır. Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalandıktan sonra herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.  

·         Alıcıların peşin ödeme ile konut satın almaları durumunda herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.

·         Satış Sözleşmesi imzalanması sırasında başvuru sahibi değişikliği ve benzeri değişiklikler ile iptaller yapılmayacaktır. Ancak, Sözleşme imzalama esnasında konut alıcısının bilgilerinde yazım hatası yapılması gibi asıl başvuruyu nitelik olarak değiştirmeyen değişiklikler veya iptaller Banka tarafından yapılabilecektir.

 

·         Başvuru sahiplerinden aşağıdaki belgeler istenecektir.

®     T.C. Nüfus Cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ve bu belgenin bir adet fotokopisi ve T.C. kimlik numarası (Şube tarafından kişinin dosyasında saklanacak).

®     Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak kişi için düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir.” veya “Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.” ifadesini içeren noter tasdikli Vekâletname ve vekil olan kişinin nüfus cüzdanı veya yerine geçen belge.

·         Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri, ekte yer alan “Konut Belirleme Kurası” sonucunda belirlenen konut alıcıları listesi, konut bilgileri ve konut satış fiyatları esas alınarak imzalanacaktır.

·         Sözleşme imzalama aşamasında, kura sonucu belirlenen konut alıcıları ile kura sonucu belirlenen konut için, ilgili konutun peşinat miktarından başvuru bedeli olarak yatırılan tutar düşüldükten sonra kalan tutar tahsil edilecektir. Ekte yer alan program çerçevesinde, ekte bulunan B1 ve C1 tipine göre ayrı ayrı hazırlanmış Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinden uygun olanı imzalanacaktır.

·         Sözleşme işlemleri sırasında ekte yer alan Müzakere Tutanağı da konut alıcılarına imzalatılacaktır.

·         Açıklanan satış bedellerine KDV dâhil edilmemiştir. Satışı yapılan konutun teslim tarihinde, başlangıçtaki satış fiyatı ve teslim tarihine kadar tahakkuk eden dönem artışı tutarları toplamı üzerinden hesaplanan toplam satış bedeli esas alınarak, 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı peşin tahsil edilecektir. Ayrıca, teslimden sonraki 6 aylık artış dönemlerin başında, borç bakiyesine uygulanan artışlardan da, artış tutarı üzerinden izleyen ilk taksit ödemesinde KDV tahsil edilecektir.

·         Konutların devir işlemleri;

®     C1 tipi konutlar için;anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra işbu Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devir edebileceklerdir.

®     B1 tipi konutlar için;hak sahibi olup, Sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Ayrıca, Sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri fesih edilecektir.

®     Devir esnasında, devir edene ait varsa ödenmemiş taksit, emlak vergisi, ortak gider aidatı, sigorta ücreti vb. tüm borçlar kapatılacak, konut alıcıları için başlangıçta aranan şartların tamamı devir alan üçüncü şahıslarda da aranacaktır.

 

 

 

EKLER:

Ek-1: Kura Sonucu Belirlenen Konut Alıcıları ve Konut Listesi

Ek-2: Sözleşme Programı

 

ERZİNCAN İLİ, İLİÇ İLÇESİ 2. ETAP 263 ADET KONUT ve 1 ADET TİCARET MERKEZİ
TOPLU KONUT PROJESİ
GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ
İMZALAMA PROGRAMI
SÖZLEŞME İMZALAMA TARİHİ KONUT BLOK
NUMARASI
BLOKTAKİ KONUT
SAYISI
SÖZLEŞME İMZALAYACAK
KONUT ALICISI SAYISI
11 Eylül 2017
38 Kişi
B1-1 19 19
B1-2 19 19
12 Eylül 2017
31 Kişi
B1-3 16 16
B1-4 15 15
13 Eylül 2017
31 Kişi
B1-5 15 15
B1-6 16 16
14 Eylül 2017
33 Kişi
B1-7 17 17
C1-1 16 16
15 Eylül 2017
32 Kişi
C1-2 16 16
C1-3 16 16
18 Eylül 2017
34 Kişi
C1-4 18 18
C1-5 16 16
19 Eylül 2017
32 Kişi
C1-6 16 16
C1-7 16 16
20 Eylül 2017
32 Kişi
C1-8 16 16
C1-9 16 16
21 -29 Eylül 2017 Zamanında Gelemeyenler
TOPLAM 263 263
ERZİNCAN, İLİÇ 2. ETAP 263 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZ.
TOPLU KONUT PROJESİ

SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER
HAK SAHİBİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ALTERNATİF 1 ALTERNATİF 2 ALTERNATİF 3 ALTERNATİF 4
SIRA
NO
BB
NO
ADA
NO
PARSEL
NO
BLOK
TIPI
BLOK
NO
KAT
NO
DAİRE
NO
ODA SAYISI BRÜT
(m²)
NET
(m²)
YÖN
DURUMU
ARTIŞ
TÜRÜ
KDV
ORANI
TC
KİMLİK NO
AD
BİLGİSİ
SOYAD
BİLGİSİ
SATIŞ BEDELİ
(KDV HARİÇ)
SATIŞ BEDELİ
(KDV HARİÇ)
PEŞİNAT
ORANI %
PEŞİNAT
BEDELİ
VADE
SAYISI
BAŞLANGIÇ
TAKSİDİ
SATIŞ BEDELİ
(KDV HARİÇ)
PEŞİNAT
ORANI %
PEŞİNAT
BEDELİ
VADE
SAYISI
BAŞLANGIÇ
TAKSİDİ
SATIŞ BEDELİ
(KDV HARİÇ)
PEŞİNAT
ORANI %
PEŞİNAT
BEDELİ
VADE
SAYISI
BAŞLANGIÇ
TAKSİDİ
SATIŞ BEDELİ
(KDV HARİÇ)
PEŞİNAT
ORANI %
PEŞİNAT
BEDELİ
VADE
SAYISI
BAŞLANGIÇ
TAKSİDİ
1 31926691 112 82 B1 1 2.BODRUM 1 2+1 75,13 58,96 GD-GB ED 1 10607181408 İBRAHİM BUDAK 88.809 88.809 100 88.809 0 0 88.809 12 10.657 180 434 88.809 15 13.321 216 349 88.809 20 17.762 240 296
2 31926689 112 82 B1 1 BODRUM 2 2+1 75,13 58,96 KD-GD ED 1 12692111902 ZÜHAL KEKLİK 89.392 89.392 100 89.392 0 0 89.392 12 10.727 180 437 89.392 15 13.409 216 352 89.392 20 17.878 240 298
3 31926690 112 82 B1 1 BODRUM 3 2+1 75,13 58,96 GD-GB ED 1 24649713220 FEHMİ GÜN 90.557 90.557 100 90.557 0 0 90.557 12 10.867 180 443 90.557 15 13.584 216 356 90.557 20 18.111 240 302
4 31926685 112 82 B1 1 ZEMİN 4 2+1 75,13 58,96 KD-KB ED 1 21118830846 MEHMET TAPAN 91.431 91.431 100 91.431 0 0 91.431 12 10.972 180 447 91.431 15 13.715 216 360 91.431 20 18.286 240 305
5 31926687 112 82 B1 1 ZEMİN 5 2+1 75,13 58,96 KD-GD ED 1 36841306742 İBRAHİM EKİNCİ 94.927 94.927 100 94.927 0 0 94.927 12 11.391 180 464 94.927 15 14.239 216 374 94.927 20 18.985 240 316
6 31926686 112 82 B1 1 ZEMİN 6 2+1 75,13 58,96 GD-GB ED 1 21185560042 RIZA TURGAY TOKMAK 97.549 97.549 100 97.549 0 0 97.549 12 11.706 180 477 97.549 15 14.632 216 384 97.549 20 19.510 240 325
7 31926688 112 82 B1 1 ZEMİN 7 2+1 75,13 58,96 KB-GB ED 1 37672278956 KADRİYE DOĞAN 94.053 94.053 100 94.053 0 0 94.053 12 11.286 180 460 94.053 15 14.108 216 370 94.053 20 18.811 240 314
8 31926683 112 82 B1 1 1.KAT 8 2+1 75,13 58,96 KD-KB ED 1 12008134380 HAMDİ ENGİN 98.423 98.423 100 98.423 0 0 98.423 12 11.811 180 481 98.423 15 14.763 216 387 98.423 20 19.685 240 328
9 31926681 112 82 B1 1 1.KAT 9 2+1 75,13 58,96 KD-GD ED 1 34246393138 ŞEVKİ COŞKUN 104.832 104.832 100 104.832 0 0 104.832 12 12.580 180 513 104.832 15 15.725 216 413 104.832 20 20.966 240 349
10 31926684 112 82 B1 1 1.KAT 10 2+1 75,13 58,96 GD-GB ED 1 17098965128 NAİME AKAY 108.911 108.911 100 108.911 0 0 108.911 12 13.069 180 532 108.911 15 16.337 216 429 108.911 20 21.782 240 363
11 31926682 112 82 B1 1 1.KAT 11 2+1 75,13 58,96 KB-GB ED 1 42943103332 FAYİKA YELKEN 102.502 102.502 100 102.502 0 0 102.502 12 12.300 180 501 102.502 15 15.375 216 403 102.502 20 20.500 240 342
12 31926680 112 82 B1 1 2.KAT 12 2+1 75,13 58,96 KD-KB ED 1 13385088938 NİHAT KES 101.045 101.045 100 101.045 0 0 101.045 12 12.125 180 494 101.045 15 15.157 216 398 101.045 20 20.209 240 337
13 31926678 112 82 B1 1 2.KAT 13 2+1 75,13 58,96 KD-GD ED 1 41653146202 ÖMER GÜLER 107.454 107.454 100 107.454 0 0 107.454 12 12.895 180 525 107.454 15 16.118 216 423 107.454 20 21.491 240 358
14 31926679 112 82 B1 1 2.KAT 14 2+1 75,13 58,96 GD-GB ED 1 42781108674 BİRSEN DORUK 111.533 111.533 100 111.533 0 0 111.533 12 13.384 180 545 111.533 15 16.730 216 439 111.533 20 22.307 240 372
15 31926677 112 82 B1 1 2.KAT 15 2+1 75,13 58,96 KB-GB ED 1 34576382222 NURCAN TAVLI 105.124 105.124 100 105.124 0 0 105.124 12 12.615 180 514 105.124 15 15.769 216 414 105.124 20 21.025 240 350
16 31926673 112 82 B1 1 3.KAT 16 2+1 75,13 58,96 KD-KB ED 1 26107664754 DAVUT VURAL 99.588 99.588 100 99.588 0 0 99.588 12 11.951 180 487 99.588 15 14.938 216 392 99.588 20 19.918 240 332
17 31926674 112 82 B1 1 3.KAT 17 2+1 75,13 58,96 KD-GD ED 1 20794841566 MUSTAFA CENGİZ 105.998 105.998 100 105.998 0 0 105.998 12 12.720 180 518 105.998 15 15.900 216 417 105.998 20 21.200 240 353
18 31926676 112 82 B1 1 3.KAT 18 2+1 75,13 58,96 GD-GB ED 1 25090698548 YASİN GÜLER 110.076 110.076 100 110.076 0 0 110.076 12 13.209 180 538 110.076 15 16.511 216 433 110.076 20 22.015 240 367
19 31926675 112 82 B1 1 3.KAT 19 2+1 75,13 58,96 KB-GB ED 1 41602147960 SONGÜL GÜLER 103.667 103.667 100 103.667 0 0 103.667 12 12.440 180 507 103.667 15 15.550 216 408 103.667 20 20.733 240 346
20 31926710 112 82 B1 2 2.BODRUM 1 2+1 75,13 58,96 GD-GB ED 1 41410154358 MEHMET ZEKİ DUYGUN 88.809 88.809 100 88.809 0 0 88.809 12 10.657 180 434 88.809 15 13.321 216 349 88.809 20 17.762 240 296
21 31926708 112 82 B1 2 BODRUM 2 2+1 75,13 58,96 KD-GD ED 1 13604081306 OZAN KOS 89.392 89.392 100 89.392 0 0 89.392 12 10.727 180 437 89.392 15 13.409 216 352 89.392 20 17.878 240 298
22 31926709 112 82 B1 2 BODRUM 3 2+1 75,13 58,96 GD-GB ED 1 18052933078 HÜSEYİN ÇAKAR 90.557 90.557 100 90.557 0 0 90.557 12 10.867 180 443 90.557 15 13.584 216 356 90.557 20 18.111 240 302
23 31926707 112 82 B1 2 ZEMİN 4 2+1 75,13 58,96 KD-KB ED 1 44239060176 BİNAY KÜÇÜK 91.431 91.431 100 91.431 0 0 91.431 12 10.972 180 447 91.431 15 13.715 216 360 91.431 20 18.286 240 305
24 31926705 112 82 B1 2 ZEMİN 5 2+1 75,13 58,96 KD-GD ED 1 20911837618 MEHMET CENGİZ 94.927 94.927 100 94.927 0 0 94.927 12 11.391 180 464 94.927 15 14.239 216 374 94.927 20 18.985 240 316
25 31926706 112 82 B1 2 ZEMİN 6 2+1 75,13 58,96 GD-GB ED 1 19021900664 HÜSEYİN ÇEVİK 97.549 97.549 100 97.549 0 0 97.549 12 11.706 180 477 97.549 15 14.632 216 384 97.549 20 19.510 240 325
26 31926704 112 82 B1 2 ZEMİN 7 2+1 75,13 58,96 KB-GB ED 1 19057899840 NİGAR AKKAYA 94.053 94.053 100 94.053 0 0 94.053 12 11.286 180 460 94.053 15 14.108 216 370 94.053 20 18.811 240 314
27 31926703 112 82 B1 2 1.KAT 8 2+1 75,13 58,96 KD-KB ED 1 43945070080 ALİ ÇALIŞKAN 98.423 98.423 100 98.423 0 0 98.423 12 11.811 180 481 98.423 15 14.763 216 387 98.423 20 19.685 240 328
28 31926701 112 82 B1 2 1.KAT 9 2+1 75,13 58,96 KD-GD ED 1 15671012306 MURAT FIRAT 104.832 104.832 100 104.832 0 0 104.832 12 12.580 180 513 104.832 15 15.725 216 413 104.832 20 20.966 240 349
29 31926700 112 82 B1 2 1.KAT 10 2+1 75,13 58,96 GD-GB ED 1 10154196658 MESUT KÖSE 108.911 108.911 100 108.911 0 0 108.911 12 13.069 180 532 108.911 15 16.337 216 429 108.911 20 21.782 240 363
30 31926702 112 82 B1 2 1.KAT 11 2+1 75,13 58,96 KB-GB ED 1 27070632344 MEHMET HALİS BARANOĞLU 102.502 102.502 100 102.502 0 0 102.502 12 12.300 180 501 102.502 15 15.375 216 403 102.502 20 20.500 240 342
31 31926696 112 82 B1 2 2.KAT 12 2+1 75,13 58,96 KD-KB ED 1 44461056404 MURAT AKAR 101.045 101.045 100 101.045 0 0 101.045 12 12.125 180 494 101.045 15 15.157 216 398 101.045 20 20.209 240 337
32 31926698 112 82 B1 2 2.KAT 13 2+1 75,13 58,96 KD-GD ED 1 40768175794 SÜLEYMAN ORHAN DUYGUN 107.454 107.454 100 107.454 0 0 107.454 12 12.895 180 525 107.454 15 16.118 216 423 107.454 20 21.491 240 358
33 31926699 112 82 B1 2 2.KAT 14 2+1 75,13 58,96 GD-GB ED 1 37516284174 YUNUS EMRE GÜRBÜZ 111.533 111.533 100 111.533 0 0 111.533 12 13.384 180 545 111.533 15 16.730 216 439 111.533 20 22.307 240 372
34 31926697 112 82 B1 2 2.KAT 15 2+1 75,13 58,96 KB-GB ED 1 59851355012 SADULLAH ÖZGEDİK 105.124 105.124 100 105.124 0 0 105.124 12 12.615 180 514 105.124 15 15.769 216 414 105.124 20 21.025 240 350
35 31926692 112 82 B1 2 3.KAT 16 2+1 75,13 58,96 KD-KB ED 1 38479251920 ÖZER GÜRBÜZ 99.588 99.588 100 99.588 0 0 99.588 12 11.951 180 487 99.588 15 14.938 216 392 99.588 20 19.918 240 332
36 31926694 112 82 B1 2 3.KAT 17 2+1 75,13 58,96 KD-GD ED 1 31138496724 MERAL İLK 105.998 105.998 100 105.998 0 0 105.998 12 12.720 180 518 105.998 15 15.900 216 417 105.998 20 21.200 240 353
37 31926695 112 82 B1 2 3.KAT 18 2+1 75,13 58,96 GD-GB ED 1 20098864940 BAHAR BENER 110.076 110.076 100 110.076 0 0 110.076 12 13.209 180 538 110.076 15 16.511 216 433 110.076 20 22.015 240 367
38 31926693 112 82 B1 2 3.KAT 19 2+1 75,13 58,96 KB-GB ED 1 38623247588 MELAHAT KAÇMAZ 103.667 103.667 100 103.667 0 0 103.667 12 12.440 180 507 103.667 15 15.550 216 408 103.667 20 20.733 240 346
39 31926726 112 82 B1 3 ZEMİN 1 2+1 75,13 58,96 KD-KB ED 1 27175629010 OSMAN TAYLAN 91.431 91.431 100 91.431 0 0 91.431 12 10.972 180 447 91.431 15 13.715 216 360 91.431 20 18.286 240 305
40 31926725 112 82 B1 3 ZEMİN 2 2+1 75,13 58,96 KD-GD ED 1 10073198818 MEHMET BURAN 94.927 94.927 100 94.927 0 0 94.927 12 11.391 180 464 94.927 15 14.239 216 374 94.927 20 18.985 240 316
41 31926723 112 82 B1 3 ZEMİN 3 2+1 75,13 58,96 GD-GB ED 1 29542535948 GÖKHAN YEĞİNOL 97.549 97.549 100 97.549 0 0 97.549 12 11.706 180 477 97.549 15 14.632 216 384 97.549 20 19.510 240 325
42 31926724 112 82 B1 3 ZEMİN 4 2+1 75,13 58,96 KB-GB ED 1 44431053778 SONGÜL KÜÇÜK 94.053 94.053 100 94.053 0 0 94.053 12 11.286 180 460 94.053 15 14.108 216 370 94.053 20 18.811 240 314
43 31926721 112 82 B1 3 1.KAT 5 2+1 75,13 58,96 KD-KB ED 1 23680745320 BİRGÜL ER 98.423 98.423 100 98.423 0 0 98.423 12 11.811 180 481 98.423 15 14.763 216 387 98.423 20 19.685 240 328
44 31926719 112 82 B1 3 1.KAT 6 2+1 75,13 58,96 KD-GD ED 1 44191061792 HATİCE KÜÇÜK 104.832 104.832 100 104.832 0 0 104.832 12 12.580 180 513 104.832 15 15.725 216 413 104.832 20 20.966 240 349
45 31926720 112 82 B1 3 1.KAT 7 2+1 75,13 58,96 GD-GB ED 1 25732678808 YALÇIN AKKAYA 108.911 108.911 100 108.911 0 0 108.911 12 13.069 180 532 108.911 15 16.337 216 429 108.911 20 21.782 240 363
46 31926722 112 82 B1 3 1.KAT 8 2+1 75,13 58,96 KB-GB ED 1 36940880648 NURDAN AYHAN 102.502 102.502 100 102.502 0 0 102.502 12 12.300 180 501 102.502 15 15.375 216 403 102.502 20 20.500 240 342
47 31926715 112 82 B1 3 2.KAT 9 2+1 75,13 58,96 KD-KB ED 1 34420387472 KAZİM KARA 101.045 101.045 100 101.045 0 0 101.045 12 12.125 180 494 101.045 15 15.157 216 398 101.045 20 20.209 240 337
48 31926716 112 82 B1 3 2.KAT 10 2+1 75,13 58,96 KD-GD ED 1 25426687314 BİLGİN ÇELİK 107.454 107.454 100 107.454 0 0 107.454 12 12.895 180 525 107.454 15 16.118 216 423 107.454 20 21.491 240 358
49 31926718 112 82 B1 3 2.KAT 11 2+1 75,13 58,96 GD-GB ED 1 28657579762 MURAT SEZMİŞ 111.533 111.533 100 111.533 0 0 111.533 12 13.384 180 545 111.533 15 16.730 216 439 111.533 20 22.307 240 372
50 31926717 112 82 B1 3 2.KAT 12 2+1 75,13 58,96 KB-GB ED 1 15923004004 MUHARREM KARAMAN 105.124 105.124 100 105.124 0 0 105.124 12 12.615 180 514 105.124 15 15.769 216 414 105.124 20 21.025 240 350
51 31926712 112 82 B1 3 3.KAT 13 2+1 75,13 58,96 KD-KB ED 1 34345427338 AHMET KARASU 99.588 99.588 100 99.588 0 0 99.588 12 11.951 180 487 99.588 15 14.938 216 392 99.588 20 19.918 240 332
52 31926711 112 82 B1 3 3.KAT 14 2+1 75,13 58,96 KD-GD ED 1 14042646164 ADALET TALANAY 105.998 105.998 100 105.998 0 0 105.998 12 12.720 180 518 105.998 15 15.900 216 417 105.998 20 21.200 240 353
53 31926714 112 82 B1 3 3.KAT 15 2+1 75,13 58,96 GD-GB ED 1 45658012708 ŞENOL YILMAZ 110.076 110.076 100 110.076 0 0 110.076 12 13.209 180 538 110.076 15 16.511 216 433 110.076 20 22.015 240 367
54 31926713 112 82 B1 3 3.KAT 16 2+1 75,13 58,96 KB-GB ED 1 38293258426 ALPASLAN HAZİNE 103.667 103.667 100 103.667 0 0 103.667 12 12.440 180 507 103.667 15 15.550 216 408 103.667 20 20.733 240 346
55 31926739 112 82 B1 4 ZEMİN 1 2+1 75,13 58,96 KD-GD ED 1 40417768186 HASAN KARABULUT 94.927 94.927 100 94.927 0 0 94.927 12 11.391 180 464 94.927 15 14.239 216 374 94.927 20 18.985 240 316
56 31926740 112 82 B1 4 ZEMİN 2 2+1 75,13 58,96 GD-GB ED 1 16511272768 BURAK BELEK 97.549 97.549 100 97.549 0 0 97.549 12 11.706 180 477 97.549 15 14.632 216 384 97.549 20 19.510 240 325
57 31926741 112 82 B1 4 ZEMİN 3 2+1 75,13 58,96 KB-GB ED 1 44197067682 NAFIZ ÇALI 94.053 94.053 100 94.053 0 0 94.053 12 11.286 180 460 94.053 15 14.108 216 370 94.053 20 18.811 240 314
58 31926735 112 82 B1 4 1.KAT 4 2+1 75,13 58,96 KD-KB ED 1 37393288272 MERAL MÜREKEPÇİ 98.423 98.423 100 98.423 0 0 98.423 12 11.811 180 481 98.423 15 14.763 216 387 98.423 20 19.685 240 328
59 31926736 112 82 B1 4 1.KAT 5 2+1 75,13 58,96 KD-GD ED 1 22081822432 HANİFE YILMAZ 104.832 104.832 100 104.832 0 0


Bu haber 1760 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER BELEDİYE Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
190 Okunma
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
FOTO GALERİ
YUKARI